Skivebom fra to ganger Pedersen og en Bøhler

Det var nok mang en jeger og skytter som satte morgenkaffen i vrangstrupen da Eskil Pedersen leder i AUF uttalte i media at han vil legge frem et forslag på Arbeiderpartiets landsmøte om å forby halvautomatiske våpen. Helga Pedersen Nestleder i Arbeiderpartiet signaliserer også at partiet bør gå inn for omfattende innstramminger i ny våpenlov. Tidligere har Jan Bøhler uttalt at Oslo Arbeiderparti vil legge frem forslag om å tidsbegrense våpentillatelser for angivelig å fange opp våpeneiere med psykiske lidelser.

Det som slår oss i uttalelsen fra Eskil Pedersen, er mangelen på grunnleggende kunnskap innenfor feltet han uttaler seg. Han hevder at det skal gjøres unntak slik at man ved skiskyting kan benytte halvautomatiske våpen? Dersom han hadde vært i besittelse av et minimumsnivå på kunnskapssiden innenfor det feltet han foreslår omfattende forbud på, ville han kjent til at rifler som benyttes i skiskyting oftest er rettrekker våpen og ikke halvautomatiske våpen.

Hvor mange jegere og skyttere vil bli rammet av et slikt forbud og hvilke praktiske konsekvenser vil det ha? Halvautomatiske våpen omfatter, jaktrifler, hagler, pistoler og konkurranserifler. Antallet jegere og skyttere som vil bli rammet av et eventuelt forbud teller flere titusentall! Regjeringen vil måtte sette av flere hundre millioner for å godtgjøre våpeneiere som må levere inn sine våpen, med mindre de er av den oppfatting av at vi som jegere og skyttere skal bære kostnaden ved innføringen av et forbud.

Statistikkene er klare og udiskutable om at Norge har blant verdens mest lovlydige våpeneiere. Det er 500 000 aktive jegere og skyttere som ivaretar de verdifulle tradisjonene vi har knyttet til jakt og konkurranseskyting i Norge. Derfor ligger vi høyt oppe på statistikken når man ser antall våpen pr. innbygger. Det interessante er at vi samtidig er et av de landene med færrest drap begått med skytevåpen. Det er uforståelig at man ikke tar dette innover seg.

Forslaget fra Jan Bøhler, Leder i Oslo Arbeiderparti, om tidsbegrensede våpentillatelser for å fange opp våpeneiere med psykiske lidelser, er like uforståelig. Justisdepartementet har opplyst at det innenfor dagens regelverk foreligger rutiner med meldeplikt fra ansatte i helsevesenet til påtalemyndigheten om personer som kan utgjøre en fare for seg selv heller andre. Forslaget fra Bøhler faller derfor inn i rekken av innspill fra politikere med store kunnskapsmangler.

Ingen av forslagene setter fokus på illegale våpen i omløp i forbindelse med ny våpenlov. Langt de fleste drap med skytevåpen i Norge blir begått av kriminelle og ikke lovlydige våpeneiere. Et overslag over antall uregistrerte våpen vil trolig være minst 100 000. Forsvaret alene savner 2000 våpen. Hva er motivasjonen for at man ikke vil innføre et permanent våpenamnesti for å få kontroll over flest mulig av disse våpnene? Dette og et sentralt våpenregister finansiert av staten, er tiltak som vil ha effekt på kriminalitet, samfunnssikkerhet og samtidig gjøre Politiet i stand til å bedre kontrollen og forvaltningen av våpenrelaterte saker. Ytterligere endringer og innstramminger i våpenloven slik den foreligger i dag, kan vi ikke se nytten av.

Når forslagene er preget av faktafeil og ønsket om å gjøre noe” er større enn fokuset på den reelle effekten av forslaget kan man nesten spørre seg om ikke en halv million jegere og skyttere er interessant som velgergruppe av forslagsstillerne.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.