Lovlydige våpeneiere og effektive tiltak!

 

At det er forbedringspotensialer i dagens våpenlov er vi enige i, men ikke i den form det er fremlagt fra forslagstiller. Vi som alle andre, er bekymret over illegale våpen i vårt samfunn og ikke de legitime våpen som brukes til jakt eller approberte skyteaktiviteter. At det velfungerende systemet vi har arbeidet frem skal raseres kan vi ikke akseptere. Vi håper etter å ha blitt presentert alternativet, at forslagstiller og Akershus Fylkeslags Arbeiderparti imøtekommer oss med å jobbe for et tiltak som gir en praktisk og målbar effekt. Et permanent våpenamnesti, etter forhåndsvarsel.

Deler av dagspressen bidrar til å tegne et bilde av jegere og skyttere som våpeneiere uten kontroll over egen aktivitet. Dette er skuffende og vi kjenner oss ikke igjen! Det trekkes paralleller til USA som kan gi inntrykk av at det ikke er store demografiske og kulturelle forskjeller mellom Norge og USA. Er det slik at dagens skribenter ikke er mer opplyste enn som så? Det er ønskelig at de i fortsettelsen av debatten forholder seg til norsk virkelighet og ikke den Amerikanske. Den norske virkeligheten er muligens litt kjedelig for skribenten som er på leting etter billige poeng og i øyenfallende «hitlines»?

England trekkes frem som et eksempel på et land med vellykket våpenlovgivning og hvis man tar hele statistikken fra The Guardian, som dagspressen har brukt deler av til sin argumentasjon, så er bildet mer nyansert. Norge fremstår som et av de land med flest våpen pr. innbygger. Samtidig er Norge et av de land med færrest drap utført med skytevåpen. Hvorfor er det slik? Svaret er sikkert sammensatt og det kan blant annet være at vi har jeger- og skytterorganisasjoner her i landet som fremmer god våpenkultur. Å dele inn i seriøse og useriøse jeger- og skytterorganisasjoner er en retorikk som er ubegrunnet og skaper ytterligere gnisninger. Vi må ikke glemme at alle som skal tilegne seg våpen på lovlig vis i Norge er pålagt å inneha forsikringsgodkjent våpenskap, kunnskapsferdigheter, aktivitetsdokumentasjon og dokumenterte skyteferdigheter for praktisk jaktutøvelse. En annen faktor kan være at vi lever i et samfunn med forholdsvis små sosiale forskjeller, noe som kan føre til færre konflikter.

Forslaget som er vedtatt i Akershus Fylkeslag Arbeiderparti vil dessverre ikke forhindre at terror kan ramme oss igjen! Det er helt andre mekanismer som spiller inn i så henseende og det finnes dessverre ingen garantier. Terror vil kunne ramme alle nasjoner i større eller mindre grad før eller siden, uavhengig av landets lovverk. En soloterrorist eller gruppering vil i fremtiden også kunne skaffe seg tilgang til våpen selv om det innføres et forbud som legger store deler av skytesporten i Norge i grus. Våpnene kan skaffes gjennom smugling eller på det illegale markedet og her kommer vi til kjernen i vårt innspill. Iverksett tiltak som reduserer antallet illegale våpen i omløp!

Vi ønsker at politiet skal håndheve og forvalte de til enhver tid gjeldende lover og regler uten at manglende midler skal skape begrensninger i gjennomføringen. Dette vil gi politiet det beste utgangspunktet til å behandle våpenrelaterte saker til samfunnets og fellesskapets beste. Et sentralt våpenregister mener vi er nøkkelen til god kontroll.

Når dagspressen bruker betegnelsen våpenlobby om bransjeorganisasjonen til våpenforhandlerne og oss representanter til jakt- og skytterinteresserte, er det nok en gang en dårlig parallell til USA. At man benytter denne betegnelsen for at vi skal miste legitimitet til å tale vår sak, er dårlig skjult hersketeknikk. Vi ønsker at det i debatten fremover mot utarbeidelsen av en ny våpenlov legges mer vekt på de faktiske forhold og kunnskap enn stigmatiserende betegnelser som setter lovlydige borgere i dårlig lys. Temaet og alvoret i debatten er for stort til det.

Forslagstiller, Akershus Fylkeslag Arbeiderparti og lovgivende myndighet inviteres herved til å jobbe for en forbedring av en allerede funksjonell våpenlov, med sikte på å redusere antallet illegale våpen. Hvis symbolpolitikk og iveren til å gjøre noe er større enn ønsket om en forbedring av våpenloven blir det jakt- og skytterorganisasjoner som sitter igjen med regningen og det er vel hverken meningen eller målet? Jegernes Interesseorganisasjon er åpen for dialog og samarbeid siden vi opplever at vi jobber for samme sak som forslagstiller. Vi ønsker ikke å støte noen med dette innspillet og håper det sees på som en invitasjon til samarbeid.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.