Blyhagl - en faktaartikkelDet har jo vært klart siden "diskusjonen" om bly kontra stålhagl startet, at direktoratet (og NJFF) ikke ønsket å diskutere forskjellen på organisk og uorganisk kjemi.
Tetraethyl blyet som var i bensin er en organisk blyforbindelse som inngår i næringskjeden.
Metallisk bly derimot ”kapsles inn” som uoppløslige salter og inngår ikke i næringskjeden.
Metallisk bly må inntas direkte for å inngå i næringskjeden (spises, innåndes som støv/damper)
Jeg har i alle år tatt det for gitt at denne elementære kunnskapen var tilgjengelig for de som har besluttet at alt bly i naturen er ekstremt farlig for miljøet. Men nå begynner jeg jammen å tvile, at NJFF er pålagt av sitt landsmøte å gjenoppta saken er imponerende. Anbefaler alle som er interessert å lese litt om bly i en lærebok om uorganisk kjemi. Gidder ikke å anbefale det for politikere for de har tydligvis bestemt seg uten kunnskap. Og kunnskap, det er farlig det.

For noen år siden ble vannet fra et nedslagsfeltet rundt to skytebaner på østlandet analysert for bly. Det ligger 60-80 tonn med finfordelt bly i det området etter nærmere 70 år med aktiv skyteaktivitet.
Den gang var forundringen stor, da analyseresultatene viste at blyinnholdet i vannet kun var på 10% av det som er tillatt for drikkevann! Vi trodde jo at det ville være et betydelig blyinnhold i vannet, men det kunne trygt ha blitt benyttet til å koke kaffe med!
Målinger fra Hjerkinn skytefelt viser samme tendens.

I ettertid har jeg ved flere anledninger bedt metallurger om en forklaring, den har vært den samme hver gang:
Metallisk bly løses generelt ikke opp, det dannes veldig fort et beskyttende belegg av blyoksyd. Sur nedbør (svovelsyre, saltsyre ”kullsyre”) reagerer med bly (blyoksyd), men restproduktet blir til såkalte blysalter; blysulfat PbSO4, Blyklorid PbCL, og blykarbonatPbCO3 eller kanskje blysulfid PbS . det alle disse saltene har til felles er at de er uoppløslige i vann. Disse saltene blir innenfor noen cm av området.

Av mulige blysalter er det vel kun blynitrat Pb(NO3) som er løselig, noe som kan forklare høye verdier fra målinger i forbindelse med søplefyllinger. (Du kjenner lukten av ammoniakk (NH4)

Bly er forøverig et av de mest vanlige metallet i jordskorpen. Romerne brukte faktisk blyrør til drikkevann uten å oppdage at de ble langsomt blyforgiftet. (Det er i alle fall antatt at de ble det)

Jeg vet at direkte og gjentatt kontakt med metallisk bly i form av håndtering , hudkontakt, svelging, partikler og damper kan medføre blyforgiftning.
Vadefugl og andefugl i våtmarksområder vil også være utsatt når blyet spises, men selv jeg kjenner blyet i munnen når jeg spiser ryper, og spytter de ut igjen. (Jada, det har gått med noen tenner) Spiser fugl frivillig blyhagl i naturen? Hva viser forsøkene? Har hørt stygge rykter om at noen av de blyforgiftede fuglene, som ble observert da diskusjonen startet, hadde gresset i veikanter og var forgiftet av tetraethylbly, ikke blyhagl; - er disse ryktene sanne?
Etter å ha systematisk dissekert krås og magesekk på ryper og skogsfugl i nærmere 40 år, har jeg tilgode å finne svarte steiner der, har kun funnet hvite og noen grå. Er ikke sikker på hvorfor, men kan det være at de hvite (marmor?) inneholder kalk og er kanskje hardere enn de sorte. (det eneste sorte som er funnet er blåbærsteiner)
Man kan jo nesten bli fristet til å tro at blyforbudet var basert på antagelser om en årsakssammenheng. Fraværet av saklig og dokumentert argumentasjon, har medført en svekket tillit til de som bestemmer dette. Både politikere og byråkrater. Det er gjennomført noe som betyr en direkte inngripen i alle norske jegere og skytteres liv og jaktmoral og som ikke gir noen miljøgevinst.

Å telle antall dødskutt fugl kontra skadeskutt med stålammunisjon kontra blyammunisjon er skremmende. Er egentlig veldig glad for at vi får gode hunder ved bruk av stålhagl, de får jo mye trening i ettersøk og avliving av fugl, men det gjør vondt å bevisst skadeskyte et levende dyr. Resultatet av tellingen er at man i tunge stunder lett kan falle for fristelsen til å tro at propagandaen som ble servert for noen år siden av direktoratet om stålhaglets fortreffelighet og blyets forskrekkelighet, var bevisste usannheter. Alternativer er at noen forteller meg hvorfor jeg etter 20 aktive år på lerduebanen fortsatt skyter elendig med stålhagl, men ikke med bly. Pussig det forresten, det bare er på jakt jeg skyter så elendig med stål, på banen merkes ingen forskjell.

Er man tatt i usannheter en gang, tar det lang tid før tilliten er tilbake, om den noensinne kommer tilbake. (Men jeg påstår ikke på noen måte at noen er tatt i usannheter, det er bare disse tunge stundene ...)
Det burde kanskje ha bekymre ledelsen i NJFF at de relativt ukritisk var med. Mistet NJFF troverdighet blant sine medlemmer? Stoppet veksten av foreningen opp? Eller risikerte man tilbakeslag i den politiske karrieren, hvis det ble stillet vanskelige spørsmål?

Det som bekymrer , er at kunnskap innen kjemi, metallurgi, yrke og erfaring fra jakt og naturbruk, er stikk i strid med den vedtatte sannhet, forvaltet av et tilsyn og et direktorat i Trondheim. Erfaringen forteller oss derimot at bly fra jakt ikke er noe som helst miljøproblem.
Jeg aksepterer at utstrakt skyteaktivitet enkelte steder kan påvirke miljøet lokalt (Selv om resultatene av nevnte prøver beviselig viste noe annet), Men vi hevder at den er neglisjerbar i forhold til, for eksempel, hvordan avrenning fra gruveindustrien påvirker miljøet mange steder. Vi innser dog at vi bor i et land der myndigheter tydeligvis har en moralsk plikt til å oppdra ulydige individer til å innordne seg de vedtatte sannheter uten å stille kritiske spørsmål. Samt tie dem i hjel.
Men til tross for det, - vær så snill ikke kom tilbake og påstå at jeg tar feil; - fortell meg i stedet hvorfor jeg tar feil og overbevis med data kjemi og sakelige argumenter! Jeg var nemlig helfrelst på stålhagl for 25 år siden, og trodde at vi var med på å forbedre naturen, men tvilen om dette er bare blitt større og større.

Jeg har vel som de fleste andre resignert, blyforbudet kom, men blyinnholdet i Norske elver har ikke sunket, Ja men kjære politikere, når du reduserer noe som ikke har innvirkning så får du heller ingen gevinst.
PS. alternativene som brukes i dag; wolfram og wismut er så vidt jeg vet biprodukter ved blyproduksjonen, - så hvor er miljøgevinsten?

Hva sier det gamle ordtaket?
Vi vet, at dere vet, at vi vet, at dere lyver.

Med Vennlig Hilsen
Sindre Thirud,
Sivilingeniør, Maskin


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.