Omkamp på blyhagl

Miljødirektoratet (MDir) sendte inn forslag til Klima- og Miljødepartementet (KLD) med de endringer av Forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst og Produktforskriften. Det som var graverende i denne saken var deres påstand om at blyhagl fortsatt skal være forbudt å bruke, men med unntak av arter som det kan jaktes med blyhagl på.

Videre så kan man lese at gås og ender ikke omfattes i denne forskriften, og man kan da ikke jakte etter dem på innmark med blyhagl. Dette er et stort problem for bønder, og da spesielt i Nord-Trøndelag og Nordland.

Mink skal man heller ikke kunne jakte med blyhagl etter, og tenker man da på de biotoper som minken vanligvis er i som steinete kystlinje og svabergområder, blir ikke sikkerheten til jegere tatt på alvor. Mink er jo også en uønsket art i norsk fauna, da det er en stor predator på både fuglegg og fuglunger. Hele kolonier med alkefugler og terner kan bli utryddet av kun få minker. Flere av disse fuglene er det stor tilbakegang på langs kysten av Norge.

JI har sendt en kommentar til det som MDir sendte til KLD, og herunder også sendt med de forslag til lovtekst som vi har fremlagt på høringen som ble avsluttet 22. mai 2015. Her fikk MDir inn 17 svar, hvorav 2 var etter fristen. Likevel så henviser MDir spesielt til den siste delen som kom fra Fylkesmannen i Rogaland som slettes ikke liker at blyhagl skal brukes under jakt etter gås og ender på innmark. Dette fordi blyhagl KAN falle ned i våtmarksområder. Man skulle tro at Fylkesmannen i Rogaland kan lese rapporten til Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) fra Hjerkinn skytefelt hvor de ikke finner spor av bly i hverken vann eller butomen.

Her kan du lese JI sine kommentarer som er sendt til KLD og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Forslag til Forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst fra JI kan du lese her.

Forslag til Produktforskriften fra JI kan du lese her.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.