Høring angående blyhagl

Teksten i forslaget som var utformet av Miljødirektoratet mener vi ikke var i henhold til Stortingets vedtak om oppheving av blyhaglforbudet. Jegernes Interesseorganisasjon har på dette grunnlag rettet en henvendelse til Klima- og Miljødepartementet hvor vi har bedt om at teksten endres. Her har de fått to forslag til endring som begge vil være i henhold til vedtaket samtidig som de er gjennomførbare. Viktig for oss har vært å få frem at jegere uansett art de jakter på med unntak av jakt i våtmark, skal kunne bruke det beste og mest effektive haglmaterialet. Departementet og regjeringen har vært positive til vår henvendelse og vi forventer at forslaget til tekst i forskrift om blyhagl endres før den går ut på høring.

Teksten som Miljødirektoratet har sendt til KLD var skrevet slik at blyhagl unntaksvis kan brukes, og det var flere viltarter som ikke skulle være tillat å bruke blyhagl på under jakt, deriblandt kråkefugler. Årsaken de oppga til dette var at de ikke er matvilt.

Det er ventet at en avgjørelse for bruk av blyhagl vil skje før ferien i sommer.

Les vårt brev her til KLD.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.