Våre kommentar til Veterinærinstituttet og NMBU sitt arbeide angående bly i rovfugl

Etter høringen i slutten av oktober i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, hadde de flere spørsmål enn svar etter behandlingen. Noen av de involverte parter har da begynt å vise til omfanget av bly i rovfugl, som kunne stamme fra blyhagl/blyammunisjon. De har gjort noen undersøkelser rundt dette, og Veterinærinstituttet har samlet på prøver tatt av 268 Kongeørn, Jaktfalk og Havørn fra 1973 til 2014. Det fremkommer ikke fra deres foreløpige rapport hvor de har fått fuglene fra, årstall og hvilke kontroller det er gjort med hensyn til miljøet de har levd i. Det er hentet jordprøver fra skytebaner og fra veistøv.


 

Når det gjelder de prøver som er gjort, så kan ikke JI se at det er funnet at fuglene med sikkerhet kan ha høye verdier av bly som direkte kan knyttes opp til blyammunisjon.

De forekomster som man kan finne i jordsmonn i Norge er normalt 8 - 12 mg/kg jord fra overflaten. På det meste er det registrert blyinnhold på opptil 27 - 30 mg/kg, dette ofte i tilknytning til belastede områder som store byer og sterkt traffikerte områder. I tillegg kan rovfuglers inntak av biotilgjengelig bly fra lever og nyrer fra slakteavfall være en logisk kilde til høye blyverdier.

JI har nå skrevet en kommentar til dette som er oversendt Energi- og miljøkomiteen og Klima- og miljødepartementet. Du finner begge disse dokumentene under her.

Bestemmelse av bly i lever hos norske rovfugler i perioden 1973 - 2014 - Veterinærinstituttet og NMBU sitt grunnlag

Her er JI sitt dokument med kommentarer til komiteen og departementet.


LOGO svart       Nord-Norge

Nordland, Troms, Finnmark

E-post: Finnmark - Vadsø:  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Finnmark - Øksfjord: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Troms - Tromsø: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post: Nordland - Fauske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sør-Norge

Agder fylkene og kysten opp t.o.m. Vestfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Midt-Norge

Trønderlagsfylkene samt Møre og Romsdal

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Innlandet

Oppland og Hedmark

E-post:

Vestlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Østlandet

Buskerud, Akershus, Oslo, Østfold

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.